Ця Угода Користувача (далі - «Угода») укладається між Користувачем та Харківською обласною державною адміністрацією (далі – ХОДА) і регулює використання геопорталу містобудівного кадастру Харківської області за адресою: http://hoda.mbk.plus/ (далі - «геопортал»), адміністрування якого здійснюється ХОДА.

1) Загальна частина
1. Користуватися Сайтом дозволено тільки особі - Користувачу, що прийняла усі умови даної Угоди, яка розміщена за адресою http://hoda.mbk.plus/  Угода користувача й інші правила, передбачені на Сайті.

2. Користувач зобов'язаний ознайомитися з Угодою перед використанням Геопорталу. При використанні будь-якої частини Геопорталу, Користувач погоджується з умовами даної Угоди з ХОДА. Якщо Користувач не погоджуєтеся з умовами Угоди, то йому не надається статус Користувача і йому забороняється використовувати Геопортал.
3. Умови Угоди поширюються на всіх користувачів Геопорталу- як на незареєстрованних  користувачів так і на зареєстрованих, що мають будь-який обліковий запис. Під обліковим записом розуміється сукупність інформації про користувача й даних авторизації (логін, пароль).

2) Права, обов'язки та відповідальність ХОДА:

1. Повний доступ до Геопорталу, зокрема ознайомлення з більш повною інформацією про інших користувачів, відправлення повідомлень, можливі тільки для зареєстрованого Користувача (що створив обліковий запис).

2. Якщо Користувач вважає, що на Геопорталі наявна інформація, що порушує його права, Користувач зобов'язаний повідомити про це ХОДА та надати йому інформацію, яка підтверджує дане порушення прав. У випадку якщо Користувач надасть неправдиву інформацію про порушення його прав, він несе повну відповідальність за заподіяну шкоду.

3. Користувачеві заборонено:

·       сприяти розпалюванню релігійної, расової або міжнаціональної ворожнечі;
·       вчиняти дії, що порушують права і свободу, честь і гідність будь-якої особи;
·       ображати будь-кого;
·       використовувати нецензурні вислови, навіть якщо вони маскуються іншими символами;
·       зловживати розміщенням не інформативної інформації;
·       провокувати словесну війну, що не має відношення до первинної причини суперечки;
·       створювати декілька облікових записів на порталі, якщо фактично вони належать одній і тій самій особі;
·       вчиняти дії, спрямовані на введення інших користувачів в оману;
·       надавати в користування свій обліковий запис та/або логін і пароль від свого облікового запису третім особам;
·       реєструвати обліковий запис від імені або замість іншої особи. При цьому, дозволена реєстрація від імені й за дорученням іншої фізичної особи або юридичної особи за умови  одержання необхідних повноважень у порядку й формі, передбачених законодавством України;
·       розміщувати інформацію (включаючи будь-які матеріали), що порушує авторські права, права на знаки для товарів, робіт і послуг, права промислової власності та/або права на інші  об'єкти інтелектуальної власності, що належать ХОДА та/або третім особам;
·       розміщувати інформацію, що порушує права й законні інтереси третіх осіб (у тому числі, розміщення фотографій і відеороликів, основним об'єктом яких є людина, якщо ця людина  не давала згоди на розміщення на Геопорталі фотографії або відео з її участю);
·      розміщувати матеріали рекламного, еротичного, порнографічного або образливого характеру;
·      використовувати будь-які комп'ютерні програми для автоматизованого збору інформації на Геопорталі;
·      здійснювати незаконний збір, систематизацію, зберігання або поширення персональної інформації інших користувачів;
·      намагатися одержати доступ до облікового запису та/або логіну й паролю іншого Користувача будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, шляхом обману,  зловживання довірою, підбору логіна й пароля;
·      розміщувати комп'ютерні віруси або програми, здатні перервати або порушити нормальну функціональність комп'ютерного обладнання та програмного забезпечення, а також  засобів телекомунікації будь-яких осіб.

4.  Відповідальність Користувача:
·     Користувач самостійно відповідає за будь-яке використання інформації, що розміщена на Геопорталі.
·     Користувач самостійно несе відповідальність перед третіми особами за свої дії або бездіяльність при використанні Геопорталі.
·     Користувач зобов'язується самостійно та за свій рахунок врегулювати всі претензії третіх осіб, що пов'язані з дією або бездіяльністю Користувача при використанні Геопорталі.
·     Якщо Користувач не доведе зворотнє, будь-які дії, здійснені з використанням його облікового запису та/або його логіна й пароля, вважаються здійсненими цим Користувачем.
·     У випадку розміщення Користувачем на Геопорталі інформації або здійснення інших дій, що не відповідають умовам Угоди, ХОДА має право без повідомлення, виключно на власний розсуд, видалити розміщену Користувачем інформацію, включаючи ту інформацію, у відношенні якої важко визначити її відповідність Угоді та/або законодавству, що застосовується.
·     за порушення умов даної Угоди, ХОДА має право без попереднього повідомлення блокувати доступ Користувача до Геопорталу та/або видалити обліковий запис Користувача.

5.  Відповідальність ХОДА:
·      ХОДА не несе відповідальності за використання третіми особами інформації, розміщеної Користувачем на Геопорталі, включаючи її копіювання, відтворення й поширення, здійснені як у рамках Геопорталу, так і іншими можливими способами.
·      ХОДА не відшкодовує збиток, прямий або непрямий, заподіяний Користувачеві або третім особам у результаті використання або невикористання, у т.ч. неможливості використання Геопорталу.
·    ХОДА не приймає на себе зобов'язань по перевірці, зміні та контролю інформації, що розташована будь-ким на Геопорталі, не гарантує й не несе відповідальності за достовірність інформації, її законність, якість та відповідність конкретним запитам і потребам користувачів Геопорталі.
·     ХОДА не несе відповідальності за зміст сайтів, що не належать йому, посилання на які можуть бути присутні на Порталі, і не гарантує їхньої доступності, коректної роботи й відповідності заявленій тематиці.

3) Конфіденційність
1. У випадку, якщо при використанні Геопорталу Користувачеві будь-яким способом стала відома інформація відносно ХОДА та/або третіх осіб, яка відповідно до законодавства України відноситься до конфіденційної та/або до Комерційної таємниці, Користувачу заборонено зберігати, використовувати й поширювати таку інформацію.
2. Користувач розуміє й погоджується з тим, що розміщуючи на Геопорталі інформацію, у відношенні якої Користувачем самостійно не передбачено обмеження доступу, будь-яка третя особа може одержати доступ до цієї інформації.

4) Інші умови
1. ХОДА має право вносити зміни в дану Угоду. Усі внесені до Угоди зміни будуть доступні у вигляді нової редакції Угоди, за адресою Угода користувача. Усі зміни Угоди набувають чинності з моменту їх публікації на Геопорталі. Використовуючи послуги Геопорталу Користувач підтверджує згоду з новими умовами Угоди в редакції, що діє на момент використання Користувачем послуг Геопорталу.
2. ХОДА не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даної Угоди, інструкцій або вказівок про порядок використання Геопорталу, щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань.
3. Користувач надає ХОДА право надсилати йому повідомлення, що містять інформацію про Геопортал, послуги або інформацію рекламного характеру.
4. У випадку визнання недійсної або нездійсненної будь-якої частини даної Угоди, інші частини Угоди будуть залишатися чинними. Відмова кожної зі сторін від будь-якого положення або умови даної Угоди, або будь-яке їх порушення не скасовує дію цього положення або умови.
5. Геопортал надається ХОДА "як є". ХОДА не гарантує відповідність Порталу цілям і очікуванням Користувача, його постійну безперебійну і безпомилкову роботу.
6. ХОДА може в будь-який момент і без повідомлення Користувача поступитися своїми правами за даною Угодою третій стороні.
7. До даної Угоди й відносинам між ХОДА та Користувачем, що виникають у зв'язку з використанням Геопорталу, застосовується законодавство України. Кожна сторона незаперечно погоджується з тим, що відповідні суди України мають виняткову юрисдикцію відносно будь-яких претензій, спорів або розбіжностей, що стосуються Угоди та використання Геопорталу.

Зв'яжіться з нами

Якщо у Вас виникли питання чи пропозиції зв'яжіться з нами і ми обов'язково дамо відповідь.

Управління містобудування та архітектури ХОДА

61002, м. Харків, вул. Сумська, 76

Тел.: +38(057) 700 36 48

Email: uprmarx@kharkivoda.gov.ua

Геопортал розроблено на платформі SOFTPRO:Містобудівний кадастр та програмних засобах з відкритим кодом (Open Source)